Wybór towarzystwa ubezpieczeniowego

Ubezpieczony Fundusz Gwarancyjny

Na naszym polskim rynku działa w obecnej chwili spokojnie kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń, jak chociażby Aviva. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe zachęcają nas, aby ulokować u nich swoją polisę ubezpieczeniową. Jak zatem tego dokonać? Na którą ofertę wybierać?

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję warto sobie uświadomić fakt, że działające w naszym kraju zakłady ubezpieczeń to organizacje komercyjne i w razie upadłości firmy nas niestety nie chroni gwarancja Skarbu Państwa. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to nic innego jak to, że jeśli wybierzemy niestabilne towarzystwo, które podczas trwania ubezpieczenia upadnie, to wraz z nim przepadną kompletnie nasza pieniądze. Jest od tej zasady kilka ważnych wyjątków. O czym mowa?

W razie upadłości ubezpieczeniowego zakładu są zaspokajane roszczenia osób, które są uprawiane z tytułu umów obowiązkowych ubezpieczeń, które są wymienione w ubezpieczeniowej ustawie. Kolejna kwestia z tytułu umów ubezpieczenia na życie. Powyższe roszczenia są zaspokajane przez UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Analiza ofert

Jak wynika z powyższego nad wyborem ubezpieczyciela musimy się dobrze zastanowić, szczególnie gdy zawieramy umowę ubezpieczenia na swoje życie oraz na długie lata powierzamy danej firmie niemałe kwoty. Na wybór w pierwszej kolejności wpływ powinna mieć sama sytuacja finansowa oraz wypłacalność zakładu ubezpieczeń.

Na następny raz przeanalizować musimy oferty wszelkich poszczególnych towarzystw pod względem zaspokojenia oczekiwań oraz potrzeb czy też naszych finansowych możliwości. Przy tejże okazji dobrze jest przestudiować wnikliwie OWU, ponieważ to one stanowią właśnie o zakresie ochrony ubezpieczeniowej przez nas kupowanej.

Niemały także wpływ ma sama jakość ubezpieczeniowej usługi. Jakość usługi najczęściej jest postrzegana poprzez pryzmat jakości obsług. Dobrze jest kiedy sama jakość obsługi przy wypłacie odszkodowania jest taka sama jak w momencie zawierania ubezpieczenia.

Kolejne kryterium wyboru to cena ubezpieczeniowej usługi, mówiąc inaczej składa, którą musimy zapłacić. Zbyt niska cena może oznaczać niski poziom usług świadczonych. Za wysoka sugeruje z kolei nastawienie firmy na bardzo szybki zysk, nie zaś na samo zadowolenie klientów. Z drugiej zaś strony towarzystwa ubezpieczeniowe samą strukturę cen reguluje strukturę portfela ryzyk oraz do tego eliminują pewnego rodzaju ubezpieczenia zachęcając jednocześnie do innych.